A zase je tu září!

A zase je tu září!! Měsíc, který sebou přínáší tolik změn! Pro naše děti, ale i pro nás maminky! Měsíc, kdy naše "mama-žerské" schopnosti jsou nyní opravdu maximálně testovány. Který domácí úkol si stanovím pro sebe samotnou?

A zase je tu září!! 

Měsíc, který sebou přínáší tolik změn! Pro naše děti, ale i pro nás maminky! Měsíc, kdy naše "mama-žerské" schopnosti jsou nyní opravdu maximálně testovány. 
Zvládáme multitasking kroužků, školy, úkolů, domácnosti, musíme dodržovat rodinný budget, je třeba být dobrou timemanagerkou od samotného ranního probuzení. Znáte to:)!
Včera jste mnohé zamáčkly slzu, když jste viděly to své "baby" s aktovkou, jak si to poprvní vykračuje s aktovkou za poznáním do školy. Možná jste některé vkročily prvním krokem do mateřské školy a uvědomily si, že je tu další fáze mateřství - odloučení se od svého dítěte a dát mu čas pro svá nová dětská přátelství. 
Některé z vás jste možná utíraly nejen své slzičky.
Naše odpoledne budou nyní po 10 měsíců spojená s jasným "mama-žerským" úkolem, kdy bude třeba být kreativní, rychle se rozhodovat a umět vylovit všechny své dosavadní znalosti. Ano, je to naše pomoc při domácích úkolech našich dětí!

Přemýšlím, jaký domácí úkol si pro tento školní rok stanovím já sama. 
A je to tento: "Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým. Vždyť láska přikryje množství hříchů." (1 Petr 4, 8)
Moc bych si přála, abych na tento domácí úkol nezapomínala po celý školní rok - milovat své děti vytrvalou lásku! Milovat vytrvalou láskou i ve chvílích, když budu mít pocit, že mé "mama-žerské" schopnosti selhávají. Milovat i tehdy, když u dětí bude převládat vztek, neshody, podrážděnost, špatná nálada. Milovat i tehdy, když nám ty školní domácí úkoly budou testovat trpělivost (je jasné, čí více:). 
A občas si zalistuju v 1 Kor 13. kap., abych se cítíla povzbuzena pro růst v lásce - v lásce k mým nejbližším, k Bohu, k lidem okolo. Myslím, že se pustím do tohoto domácího úkolu už dnes!

Krásný školní rok vám všem, maminky!

<    Zpět na výpis


Buď stále v obraze 

Jednou za měsíc newsletter pro tebe s povzbuzením i informacemi. Měla bys zájem?